top of page

Acerca de

Metode

Dette afsnit går mere i dybden omkring de metoder, jeg anvender. Hvis du gerne vil forstå noget af teorien bag det, du kan opleve som klient i det terapeutiske rum, så er der lidt mere information her .

Jeg er uddannet Psykoterapeut indenfor den retning, der kaldes Gestaltterapi. Gestaltterapien bygger på et eksistentialistisk livssyn. Det betyder at terapiformen fokuser på, at livet finder sted nu og her og at vi bliver nødt til at tage ansvar for de valg vi tager eller ikke tager og at vi selv må finde meningen med vores liv. Metoden i gestaltterapien er fænomenologisk og derfor arbejdes der med det, der fylder for klienten nu og her. Klienten anses som at være eksperten i sit eget liv. Det betyder også, at jeg som terapeut ikke analyserer det du siger eller leder efter en ubevidst mening bag ved dine udsagn. Indenfor gestaltterapien, er der udviklet bestemte metoder til at tydeliggøre, hvad der sker for klienten. den mest kendte metode er den varme stol, hvor klienten kan betragte forskellige sider af sig selv.

Dorte forslag: Til at tydeliggøre for klienten, hvad der er på færde, således at klinten får en mulighed for at handle go tænke anderledes, således at resultatet bliver en varig forandring, som fører til større glæde og overskud. Den mest kendte metode er, at man inviterer vigtige indre relationer (fx far eller mor) ind i "den varme stol", og dermed giver klienten mulighed for at betragte forskellige sider af sig selv. (Skal afdramatiseres)

bottom of page