top of page

Acerca de

Gruppeterapi

Gruppeterapi er for alle, der ønsker personlig udvikling og har mod på at åbne sig op sammen med andre.

Gruppeterapi er meget effektiv. Vi mennesker er sociale væsner, der grundlæggende kun forstår os selv i mødet med andre. Andres accept af hvem vi er, er en af de dybeste længsler i os mennesker.  Når vi oplever accept fra andre, hjælper det os samtidig med at turde stå ved os selv. Det gælder særligt, når der er dybe kræfter på spil, som for eksempel, når vi er ramt af skam. At dele sin skam og opleve at andre mennesker kan rumme den, er en stor lettelse og meget helende.

I gruppeterapien vil du møde 5-8 andre mennesker. Det er vigtigt, at du indstiller dig på at deltage hver gang. Det sikrer, at der kan opstå den nødvendige tryghed og dynamik i gruppen. Jeg leder gruppen og sørger for at alle deltagere får mulighed for at blive set og hørt fra gang til gang. 

 

Jeg faciliterer forskellige gruppeforløb med forskellige temaer. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har et ønske om et bestemt tema.

Se hvilke gruppeforløb, du i øjeblikket kan tilmelde dig.  

bottom of page